Menu

Dấu hiệu của bệnh Đột quỵ (Tai biến mạch máu não)

English Arabic (العربية) Chinese - Traditional (繁體中文) Chinese - Simplified (简体中文) Greek (Ελληνικά) Hindi (हिन्दी) Italian (Italiano) Korean (한국어) Vietnamese (Tiếng Việt)

Làm sao quý vị biết người nào đó đang bị đột quỵ?

Stroke Foundation đề nghị quý vị hỏi những câu hỏi đơn giản này để xác định các dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh đột quỵ:

  • Kiểm tra khuôn mặtngười bệnh. Miệng của họ có bị xệ xuống không?
  • Họ có thể nhấc cả hai tay lên không?
  • Họ nói có bị líu lưỡi không? Họ có hiểu quý vị không?
  • Thời gian là yếu tố rất quan trọng. Gọi ba số không (000) ngay nếu quý vị thấy bất kỳ các dấu hiệu này.


 

Những dấu hiệu khác của bệnh đột quỵ

Yếu cơ mặt, yếu cánh tay và nói khó là những triệu chứng hoặc dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh đột quỵ, nhưng chúng không phải là những dấu hiệu duy nhất. Những dấu hiệu sau đây của đột quỵ có thể xảy ra riêng biệt hoặc kết hợp với nhau:

  • Yếu hoặc tê hoặc mất cảm giác ở mặt, tay hoặc chân một bên hoặc cả hai bên của cơ thể
  • Nói khó hoặc khó hiểu
  • Chóng mặt, mất thăng bằng hoặc té ngã mà không biết lý do
  • Mất thị lực, đột ngột bị mờ hoặc giảm thị lực ở một hoặc cả hai mắt
  • Nhức đầu, thường là bị bất chợt và dữ dội hoặc thay đổi chu kỳ nhức đầu mà không giải thích được
  • Nuốt khó

Đôi khi các dấu hiệu này biến mất trong thời gian ngắn, như là vài phút. Khi điều này xảy ra, có thể là cơn thiếu máu cục bộ nhất thời (transient ischaemic attack, viết tắt là TIA). Sau khi bị TIA, nguy cơ bị đột quỵ của quý vị sẽ cao hơn. Bệnh đột quỵ có thể dẫn đến tử vọng hoặc khuyết tật. TIA là một cảnh báo cho biết quý vị có thể bị bệnh đột quỵ và là cơ hội để ngăn ngừa đột quỵ xảy ra.

Nếu quý vị hoặc ai đó có những dấu hiệu của bệnh đột quỵ, không cần biết kéo dài bao lâu, lập tức gọi ba số không (000).

Tải tờ thông tin Về bệnh Đột quỵ

 

Nhờ thông dịch viên để gọi StrokeLine

Hãy gọi cho Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại theo sô ́ 13 14 50.
Cho biết ngôn ngữ quý vị cần và chờ thông dịch viên.
Nhờ thông dịch viên gọi cho StrokeLine 1800 STROKE (1800 787 653).